Odelenie Hudobno--tanečné

Krúžok - Tanečná rytmika

Vedúci krúžku - Ing. Zuzana Lednárová

Zameranie:

Pohybová a tanečná príprava pre deti od 4 rokov. Základy tanca a gymnastiky.

 

Poplatok:

 

MŠ  - 4 € /mesiac, ZŠ - 5 €/mesiac

 

MŠ -  8€ /mesiac   , ZŠ - 10 €   trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záuj. činnosť

Počet hodín týždenne: 1

Rozvrh hodín:
Streda:  hodinu upresníme