Oddelenie Hudobno-tanečné

Krúžok - Tanečná rytmika

Vedúci krúžku - Ing. Z. Lednárová

Zameranie:

Pre deti predškolského veku a prvý stupeň. Základy gymnastiky a tanca - hravá forma.

 

Poplatok:

 

MŠ - 4 €/mesiac , 8 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

 

ZŠ - 5 €/mesiac ,  10 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 1

Rozvrh hodín:
Streda: presnú hodinu doplníme