Krúžok - Tvorivé dielne

Vedúci krúžku - M. Brázdovičová

Zameranie:

Pre deti od 4 - 5 rokov .

 

MŠ - 4 €/mesiac

 

MŠ - 8 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 1

Rozvrh hodín:
Pondelok: o 15:30 h