Krúžok - Výtvarný krúžok - ZŠ

Vedúci krúžku - M. Brázdovičová

Zameranie:

Poplatok:

 

ZŠ - 5,- €/mesiac

 

ZŠ - 10 €/mesiac  ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 2

Rozvrh hodín:
Piatok: 14:30 h