Krúžok - Judo

Vedúci krúžku -

Zameranie:

 Poplatok:

 

ZŠ - 5 €/mesiac, 10 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 2