Faktúry 2016

 

Prijatá fakt.č: 1 – 7. január 2016 Prenájom – Aqua Pro, s.r.o. Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 2 – 7. január 2016 Energie – Pow-en-SMP Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 3 – 7. január 2016 Energie – Pow-en- elektrina CVČ Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 4 – 7. január 2016 Teplo Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 5 – 7. január 2016 PCO Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 6 – 13. január 2016 O2 Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 7 – 13. január 2016 Mzdové zákony Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 8 – 13. január 2016 el. SMP vyúčtovanie Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 9 – 15. január 2016 El. cvč vyúčtovanie Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 10 – 15. január 2016 Plyn Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 11 – 18. január 2016 Poistka AČ Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 12 – 18. január 2016 Technické práce Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 13 – 19. január 2016 Seminár Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 14 – 18. január 2016 Rekl. Služby Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 15 – 19. január 2016 Voda cvč Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 16 – 19. január 2016 Farba Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 17 – 21. január 2016 Poistka AČ Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 18 – 22. január 2016 Skartovač Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 19 – 26. január 2016 Gastrolístky Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 20 – 28. január 2016 Seminár Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 21 – 29. január 2016 T mobile Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 22 – 2. február 2016 Elektrinca CVČ Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 23 – 2. február 2016 PCO Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 24 – 2. február 2016 Teplo Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 25 – 2. február 2016 Plyn Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 26 – 2. február 2016 Rohože Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 27 – 2. február 2016 Ceny miniľadový hokej Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 28 – 4. február 2016 ŠH Malina Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 29 – 5. február 2016 Škol. AČ Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 30 – 8. február 2016 El – SMP Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 31 – 8. február 2016 Pevná sieť Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 32 – 11. február 2016 O2 Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 33 – 11. február 2016 Plavecké potreby Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 34 – 12. február 2016 Voda CVČ Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 35 – 16. február 2016 Elektrina CVČ Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 36 – 16. február 2016 Úrazové poistenie Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 37 – 18. február 2016 Bagety Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 38 – 18. február 2016 Členské Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 39 – 24. február 2016 Účtovníctvo Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 40 – 26. február 2016 Učebné pomôcky Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 41 – 26. február 2016 Obedy Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 42 – 26. február 2016 Obedy Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 43 – 29. február 2016 T mobile Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 44 – 3. marec 2016 Odborný seminár Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 45 – 3. marec 2016 Najlepší športovec Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 46 – 3. marec 2016 Spevník Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 47 – 3. marec 2016 Plyn Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 48 – 3. marec 2016 Rohože Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 49 – 3. marec 2016 ŠH Malina Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 50 – 4. marec 2016 rozhodca Volejbal Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 51 – 9. marec 2016 elektrina CVČ Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 52 – 9. marec 2016 Teplo Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 53 – 9. marec 2016 PCO Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 54 – 9. marec 2016 Pevná sieť Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 55 – 10. marec 2016 el. SMP Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 56 – 10. marec 2016 Elektrina CVČ výuč. Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 57 – 10. marec 2016 Farby, hlina Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 58 – 11. marec 2016 Vajíčka Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 59 – 15. marec 2016 voda SMP Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 60 – 15. marec 2016 voda CVČ Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 61 – 15. marec 2016 O2 Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 62 – 17. marec 2016 farby, VSR Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 63 – 18. marec 2016 Kancelárske potreby Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 64 – 18. marec 2016 Kancelárske potreby Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 65 – 18. marec 2016 Chlebíčky – Najlepší športovec Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 66 – 21. marec 2016 Hala Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 67 – 24. marec 2016 Mystery Sound Čítaj viac

Prijatá fakt. č. 68 – 30. marec 2016 Preprava osôb Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 69. – 4. apríl 2016 Mesto Malacky  Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 70. – 4. apríl 2016 BERENDSEN – Rohože  Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 71. – 4. apríl 2016 Spp plyn  Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 72. – 4. apríl 2016 AD HOC – ŠH MALINA  Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 73. – 4. apríl 2016 T – mobil  Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 74. – 4. apríl 2016 AQUA PRO  Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 75. – 4. apríl 2016 Pow-en CVČ  Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 76. – 4. apríl 2016 Mesto Malacky – PCO Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 77/1. – 6. apríl 2016 TERMMING – teplo Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 77/2. – 6. apríl 2016 TERMMING – vyúčt. tepla Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 78. – 6. apríl 2016 LUKA TEAM PO a BOZP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 79. – 6. apríl 2016 Pow-en, el. SMP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 80. – 6. apríl 2016 T – pevná Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 81. – 11. apríl 2016 O2 Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 82. – 13. apríl 2016 BVS – CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 83. – 13. apríl 2016 Ekupo – poháre Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 84. – 13. apríl 2016 LE CHEQUE DEJ.  – gastrol. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 85. – 13. apríl 2016 INDOOR FUN – kart. douč. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 86. – 18. apríl 2016 Pow-en, el. CVČ – vyúčt. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 87. – 18. apríl 2016 JOHNNY SERVIS – mobil. WC Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 88. – 27. apríl 2016 JELEH DRUMS – CD fer.svet Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 89. – 28. apríl 2016 CHEMIKO – deratizácia Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 90. – 28. apríl 2016 ZVAC SYS – tonerg Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 91. – 29. apríl 2016 T – mobil Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 92. – 29. apríl 2016 LB – Design ceny KK Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 93. – 29. apríl 2016 LB – Design ceny vláčik Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 94. – 29. apríl 2016 LB – Design ceny vláčik Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 95. – 2. máj 2016 AQUA – PRO voda Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 96. – 4. máj 2016 AD HOC – ŠH MALINA Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 97. – 4. máj 2016 BERENDSEN – rohožce Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 98. – 4. máj 2016 SPP – plyn Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 99. – 4. máj 2016 Martinus Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 100. – 4. máj 2016 KOM. POISŤ. – poist. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 101. – 6. máj 2016 Pow – en – d. CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 102. – 6. máj 2016 Mesto Malacky PCO Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 103. – 6. máj 2016 TERMMING – teplo Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 104. – 6. máj 2016 AD HOC – ŠH – MALINA, KK HÁDZ. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 105. – 6. máj 2016 T – pevná Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 106. – 6. máj 2016 BUFET VPIŠLOV –  KK HÁDZ. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 107. – 9. máj 2016 Pow-en – el. SMP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 108. – 10. máj 2016 ZVAC SYS – tonery Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 109. – 11. máj 2016 DEMI ŠPORT – medaily  Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 110. – 11. máj 2016 O2  Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 111. – 12. máj 2016 KAMIKO – toal. papiery, utierky  Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 112. – 12. máj 2016 Pow-en – el. CVČ vyuč. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 113. – 17. máj 2016 BERENDSEN – rohožce Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 114. – 18. máj 2016 BERENDSEN – rohožce, vláčik Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 115. – 19. máj 2016 BVS – voda CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 116. – 24. máj 2016 R. RUŽA – Obč. OK – ATL. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 117. – 26. máj 2016 Pigra  – baner CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 118. – 26. máj 2016 T – mobilná sieť Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 119. – 31. máj 2016 AQUA – voda Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 120. – 31. máj 2016 AK VETERÁN – časomiera Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 121. – 31. máj 2016 BVS – SMP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 122. – 31. máj 2016 NIC  – hosting Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 123. – 1. jún 2016 ZVAC SYS – tonery Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 124. – 1. jún 2016 M. MAREKOVÁ – rollup Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 125. – 1. jún 2016 M. RYBÁR – sedáky, laty Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 126. – 1. jún 2016 Pow-en – el. CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 127. – 1. jún 2016 TERMMING – teplo Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 128. – 1. jún 2016 MESTO MALACKY – PCO Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 128. – 1. jún 2016 MESTO MALACKY – PCO Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 129. – 3. jún 2016 BERENDSEN – rohože Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 130. – 3. jún 2016 DEMI šport – štulpne Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 131. – 3. jún 2016 SPP plyn Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 132. – 6. jún 2016 AD HOC – plaváreň Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 133. – 6. jún 2016 Pow-en – el. SMP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 134. – 9. jún 2016 JUNIOR – Ceny Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 135. – 9. jún 2016 JUNIOR – Ceny Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 136. – 9. jún 2016 T – pevná sieť  Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 137. – 13. jún 2016 O2 Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 138. – 13. jún 2016 BVS – voda CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 139. – 14. jún 2016 Epeciatky – magnetky Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 140. – 15. jún 2016 LUKA TEAM – školenie AČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 141. – 15. jún 2016 DEMI šport – lopty, štulpne Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 142. – 20. jún 2016 Pow-en, el. CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 143. – 24. jún 2016 DEMI šport – Medaily Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 144. – 24. jún 2016 ESET – NOD 32 Antiv. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 145. – 28. jún 2016 TJ strojár – sústr. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 146. – 29. jún 2016 T – mobil Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 147. – 29. jún 2016 ZEDA – tričká Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 148. – 30. jún 2016 Add Art – šatky Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 149. – 30. jún 2016 Edensed – gastrolístky Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 150. – 4. júl 2016 BERENDSEN – rohožce Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 151. – 4. júl 2016 SPP – plyn Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 152. – 4. júl 2016 Pow-en el. SMP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 153. – 4. júl 2016 AD HOC – ŠH MALINA Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 154. – 4. júl 2016 AQUA PRO – voda Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 155. – 7. júl 2016 TERMMING – teplo Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 156 – 7. júl 2016 MESTO MA – PCO Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 157 – 7. júl 2016 Pow-en Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 158 – 7. júl 2016 T – pevná Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 159 – 7. júl 2016 O2 Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 160 – 11. júl 2016 Pow-en el. CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 161 – 11. júl 2016 OBEC ZÁVOD – doprava Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 162 – 11. júl 2016 M. TALABA Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 163 – 14. júl 2016 LUKA TEAM – BOZP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 164 – 18. júl 2016 KOMUN. BANKA Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 165 – 20. júl 2016 BVS – voda CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 166 – 26. júl 2016 LUKA TEAM – BOZP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 167 – 1. august 2016 T – mobil Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 168 – 1. august 2016 SPP – plyn Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 169 – 1. august 2016 GENERALI – poistka Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 170 – 3. august 2016 BERENDSEN – rohože Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 171 – 3. august 2016 AQUA PRO – voda Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 172 – 4. august 2016 Pow-en, el. SMP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 173 – 4. august 2016 MSC SS – obedy LT Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 174 – 8. august 2016 MESTO MALACKY – PCO Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 175 – 8. august 2016 TERMMING – teplo Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 176 – 8. august 2016 Pow-en – el. CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 177 – 9. august 2016 ZVAC SYS. – farby Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 178 – 9. august 2016 ZVAC SYS. – farby Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 179 – 9. august 2016 T – pevná Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 180 – 16. august 2016 O2 Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 181 – 16. august 2016 Pow-en. vyúčt. el. CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 182 – 19. august 2016 Ofo Travel SK Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 183 – 19. august 2016 IVES Košice – služby STP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 184 – 26. august 2016 BVS – voda SMP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 185 – 26. august 2016 BVS – voda CVČ – vyúčt. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 186 – 26. august 2016 T – mobil Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 187 – 5. september 2016 SPP – plyn Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 188 – 5. september 2016 MESTO MALACKY – PCO Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 189 – 5. september 2016 TERMINNG – teplo Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 190 – 5. september 2016 Pow-en – el. CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 191 – 8. september 2016 NÚCV – sem. registr. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 192 – 8. september 2016 Pow-en – el. SMP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 193 – 8. september 2016 T – pevná Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 194 – 8. september 2016 M. Taraba – spl. vody Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 195 – 12. september 2016 O2 Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 196 – 12. september 2016 HZK Group – kartičky Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 197 – 13. september 2016 BVS – CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 198 – 14. september 2016 lukasip.sk – terče, prip. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 199 – 23. september 2016 Arcus Services – ceny Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 200 – 23. september 2016 KOM. POISŤ. – poist. AČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 201 – 23. september 2016 KAMIKO – utierky Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 202 – 26. september 2016 National Pen – perá Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 203 – 26. september 2016 BĚŽECKÝ KLUB – rozh. servis Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 204 – 26. september 2016 Pow-en – vyúčt. el. CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 205 – 28. september 2016 LUKA TEAM – škol. BOZP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 206 – 28. september 2016 LB DESIGN – medaily – CB Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 207 – 28. september 2016 FIRMDATABALE – rekl. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 208 – 3. október 2016 DEMI šport – futb. lopty Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 209 – 3. október 2016 DEMI šport – šport. potr. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 210 – 3. október 2016 EVRE – hlina Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 211 – 3. október 2016 KTECH – oprava, mater. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 212 – 3. október 2016 T – mobil Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 213 – 3. október 2016 PROF. REGISTER – reklama Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 214 – 3. október 2016 SPP – plyn Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 215 – 3. október 2016 AQUA PRO – voda Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 216 – 4. október 2016 Pow-en – el. CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 217 – 4. október 2016 MESTO MALACKY – PCO Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 218 – 4. október 2016 TERMMING – teplo Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 219 – 4. október 2016 LUKA TEAM – práca PO a BS Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 220 – 4. október 2016 BERENDSEN – rohože Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 221 – 6. október 2016 PO-PROJEKT – kontr. has. pr. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 222 – 6. október 2016 DISTR. AGENTÚRA – uč. AJ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 223 – 6. október 2016 KTECH – tonery Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 224 – 10. október 2016 AD HOC – lukostreľba Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 225 – 11. október 2016 VEMA – aktual. progr. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 226 – 11. október 2016 Ledacolor – vyt. pom. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 227 – 11. október 2016 T – pevná Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 228 – 11. október 2016 Pow-en – el. SMP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 229 – 13. október 2016 BVS – voda CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 230 – 13. október 2016 O2 Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 231 – 13. október 2016 JUVENIA – EDUC. – uč. AJ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 232 – 14. október 2016 LB Design – ceny BASK. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 233 – 14. október 2016 Pow-en – el. CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 234 – 20. október 2016 INFOA – AJ pre deti Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 235 – 20. október 2016 Mydl. svet – mydl. hm., farby Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 236 – 27. október 2016 T – mobil Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 237 – 27. október 2016 HS SYSTEMS – oprava PC Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 238 – 27. október 2016 KTECH – oprava PC Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 239 – 3. november 2016 KOMUN. POISŤ. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 240 – 3. november 2016 Wolters Kluwer – Man. škol. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 241 – 3. november 2016 M. TARABA – septik Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 242 – 3. november 2016 BERENDSEN – rohože Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 243 – 3. november 2016 AQUA PRO – voda Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 244 – 7. november 2016 Pow-en – el. SMP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 245 – 7. november 2016 AD HOC – ŠH MALINA Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 246 – 7. november 2016 SPP – plyn Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 247 – 8. november 2016 EPIFANY – formy na mydlá Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 248 – 8. november 2016 Pow-en – el. CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 249 – 8. november 2016 MESTO MALACKY – PCO Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 250 – 8. november 2016 TERMMING – teplo Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 251 – 9. november 2016 RVC Senica – sem. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 252 – 11. november 2016 T – pevná Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 253 – 11. november 2016 JUNIOR – ceny ŠACH Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 254 – 11. november 2016 O2 Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 255 – 11. november 2016 Pow-en – el. CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 256 – 14. november 2016 BVS – CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 257 – 15. november 2016 LUKA TEAM – BOZP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 258 – 17. november 2016 CENTRALNYVESTNIK – rekl. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 259 – 23. november 2016 LB Design – ceny ST Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 260 – 23. november 2016 Epifany – mydlová hmota Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 261 – 23. november 2016 Dampod Shop – lehátko Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 262 – 24. november 2016 Hej.sk – notebook Lenovo Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 263 – 24. november 2016 sedacievaky-eshop.sk – tuli vaky Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 264 – 25. november 2016 ZVAC systems – farby Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 265 – 25. november 2016 Peter Drek – kostýmy Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 266 – 25. november 2016 DEMI šport – dresy, štulp. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 267 – 25. november 2016 Junior – kancelárske potreby Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 268 – 28. november 2016 SuperShop – CD detské hity Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 269 – 28. november 2016 KPP – snehuliak, sane, strom Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 270 – 29. november 2016 SUPERDISKONT – upratovacia sada Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 271 – 29. november 2016 BVS – voda SMP Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 272 – 30. november 2016 AD HOC – stoln. hala – ST Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 273 – 30. november 2016 T – mobilná sieť Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 274 – 1. december 2016 VAŠA SLOVENSKO – gastrolístky Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 275 – 1. december 2016 PLAYSYSTEM – kontrola DI Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 276 – 1. december 2016 Mall.sk – záhradný pivný set Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 277 – 1. december 2016 BERENDSEN – rohože Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 278 – 2. december 2016 Pow-en. – el. CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 279 – 2. december 2016 Mesto Malacky – PCO Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 280 – 2. december 2016 TERMMING – teplo Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 281 – 2. december 2016 LB Design – ceny minihandball Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 282 – 6. december 2016 JUNIOR – vianočné ozdoby Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 283 – 6. december 2016 JUNIOR – vianočné ozdoby Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 284 – 6. december 2016 Vyhodne.sk – USB Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 285 – 6. december 2016 SPP – plyn Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 286 – 6. december 2016 T – pevná Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 287 – 6. december 2016 CHEMICO – deratizácia Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 288 – 7. december 2016 ELRAM – revízia elektr. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 289 – 7. december 2016 AD HOC – ŠH Malina Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 290 – 8. december 2016 ESKO – pastelky Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 291 – 8. december 2016 Pow-en. – el. CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 292 – 9. december 2016 MIC PORTAL – stánky Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 293 – 9. december 2016 Media Shop – svet. show Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 294 – 13. december 2016 A. Dvorák – oprava strechy Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 295 – 13. december 2016 O2 Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 296 – 13. december 2016 BVS – voda CVČ Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 297 – 15. december 2016 M. Byrtus – kostýmy Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 298 – 15. december 2016 F. Ščepan – police, mon. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 299 – 20. december 2016 STROJÁR – šp. tovar pren. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 300 – 20. december 2016 A. Krajčír – kazetový strop Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 301 – 21. december 2016 EVRE – hlina Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 302 – 21. december 2016 EVRE – hlina Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 303 – 21. december 2016 KAMIKO – utierky, toal. pap. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 304 – 21. december 2016 NAY – CD Philips Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 305 – 21. december 2016 Drogéria Spuchlák – čist. pr. Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 306 – 22. december 2016 L‘ FABRICA – oblúk Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 307 – 22. december 2016 Preliezky trubíny – hojdačka Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 308 – 22. december 2016 JUNIOR – kanc. papier Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 309 – 22. december 2016 INTERIÉRY – stoly+stoličky Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 310 – 22. december 2016 ZVAC – tonery Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 311 – 22. december 2016 ZVAC – office 2010 Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 312 – 22. december 2016 ESET – antivirus Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 313 – 22. december 2016 IDM-CAR – opr. auta Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 314 – 28. december 2016 JUNIOR – ceny Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 315 – 28. december 2016 NAY – rýchlovarná konvica Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 316 – 3. január 2017 T – mobil Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 317 – 3. január 2017 P. Hrebeň – opr. okr. vody Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 318 – 3. január 2017 BERENDSEN – rohože Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 319 – 3. január 2017 AD HOC – lukostreľba Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 320 – 9. január 2017 T – pevná Čítaj viac

Prijatá faktúra č. 321 – 12. január 2017 O2 Čítaj viac