Okresné kolo v Atletike 2016  – staršie žiactvo 

 

atletika 2016 starší 017 atletika 2016 starší 027 atletika 2016 starší 059 atletika 2016 starší 068 atletika 2016 starší 098 atletika 2016 starší 103 atletika 2016 starší 111 atletika 2016 starší 123 atletika 2016 starší 144 atletika 2016 starší 158 atletika 2016 starší 169 atletika 2016 starší 205