Vyhodnotenie okresných súťaží a olympiád 2015/16

IMG_4581 IMG_4593 IMG_4594 IMG_4596 IMG_4598 IMG_4613 IMG_4617 IMG_4619

IMG_4608 IMG_4619 IMG_4620 IMG_4623 IMG_4628 IMG_4631