Gymnastika

Friends link: gymnastika
Vedúci krúžku –
Zameranie: deti  MŠ, ZŠ, mládež, …
Poplatok: 5€/mesiac, 10 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

Počet hodín týždenne: 2