Tekvicové strašidlá 2016

Cvečko Malacky  pripravilo pre deti podujatie v tvorení a vyrezávaní tekvíc.

V piatok 14. októbra si preverili svoje tvorivé schopnosti veľkí i malí priaznivci tejto jesennej zábavy.

Do tvorenia sa zapojili deti, rodičia, starí rodičia, všetci, bez rozdielu veku podľahli tomuto čaru a možno nostalgii, zaspomínať si na ich detské časy.

Každý  trpezlivo a zodpovedne vyberal  z ozdôb, špagátikov, stužiek  či  konárikov, ktoré by čo najlepšie pristali ich tekvičke.

Pod šikovnými rukami sa krivolaké tekvice menili na strašidlá, princezné, drakov, čertov…  Tí starší a odvážnejší si otestovali  svoju zručnosť na obrovských tekviciach.

Každým rokom sú diela zaujímavejšie a nápaditejšie. Porota  to pri vyhodnocovaná ani tentokrát  nemala jednoduché. Hodnotila  fantáziu,  kombináciu použitých  materiálov, pestrosť , tvar.. .

Oceniť sa však nedali všetky práce, ale každá tekvica  bola niečím  iná

a zaujímavá , mala svoje čaro. Za ocenené práce získali deti z rúk riaditeľky  pekné  ceny.

Tí, ktorí cenu nezískali na Tevičkách, ju môžu získať na Šarkaniáde

23. októbra na ktorú vás srdečne pozývame.

img_5035 img_5021 img_5006 img_5020 img_5005 img_5032 img_5017 img_5002 img_5031 img_5016 img_5001 img_5030 img_5015 img_5000 img_5014 img_4999 img_5013 img_4998 img_5042 img_5012 img_4997 img_5041 img_5011 img_4996 img_5040 img_5025 img_5010 img_5039 img_5024 img_5009 img_4994 img_5038 img_5008 img_4993 img_5037 img_5022 img_5007 img_5036 img_5034 img_5033 img_5018 img_5003