Stretnutie členov krúžku – Spoznávame Záhorie s Martinom v CVČ 

V sobotu 19.11 sa v Centre voľného času v Malackách uskutočnilo prvé úvodné stretnutie krúžku – Spoznávame Záhorie s Martinom. Na stretnutí sa deti venovali najmä pozorovaniu trvalých mikroskopických preparátov.

Deti videli prierez ihličia borovice, konára listnatého stromu, ale i preparátov, ktoré si nazbierali na prechádzke v parku pri športovej hale Malina. Bol to napríklad list trávy, vtáčie pero, list brezy. Prácu s mikroskopom deti po úvodnom „zaškolení“ hravo zvládli. Počas prechádzky sa deti venovali určovaniu drevín v meste. Dokonca si skúsili zmerať obvod kmeňa vŕby pri Maline. Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa krúžok uskutočnil prevažne v priestoroch CVČ. Inak bude väčšinou v „teréne“ na zaujímavých lokalitách v okolí Malaciek, najmä rybníky, mokrade, lužné lesy. Na výletoch sa budú deti venovať spoznávaniu a pozorovaniu rastlín a živočíchov, ktoré sa tu vyskytujú.

Na krúžok majú rodičia možnosť stále prihlásiť svoje deti v Centre voľného času v Malackách.

dsc_0094dsc_00952016_11_19_09_22_31_7042016_11_19_11_35_37_383