Zmluvy a dohody – 2017

 1. Zmluva o dielo – CVČ a Stroj. BA, 165/17
 2. Zmluva – CVČ a SZTP, 160/17
 3. Zmluva – Úrad práce a CVČ,139/17/1
 4. Zmluva- MCKMalacky a CVČ, 151/17
 5. Zmluva – Aj Biesiková, 143/17
 6. Zmluva – MVSR a CVČ, olympiády 138/17
 7. Zmluva – BŠZ a CVČ, GPX- šach 128/17
 8. Zmluva-BŠZ a CVČ, šachový turnaj 126/17 
 9. Zmluva – MVSR a CVČ, basketbal 127/17
 10. Zmluva – AD HOC Malacky – CVČ, 124/17
 11. Zmluva – MVSR Ok. úrad Bratislava,  stolný tenis 115/17
 12. Zmluva -Úrad práce a CVČ, aktivačná činnosť 101/17
 13. Zmluva – MVSR- odbor školstva a CVČ, Cezpoľný b. 105/17
 14. Zmluva- Pow-en, dodávka elektriny 102/17
 15. Dohoda – Úrad práce a CVČ Malacky – aktivačná činnosť  62/17
 16. Zmluva -Ok. úrad Bratislava, odbor školstva a CVČ Malacky – Na bicykli b.68/17
 17. Zmluva –  Ok. úrad Bratislava, odbor školstva a CVČ Malacky-SS, 75/17
 18. Zmluva – MVSR a  CVČ Malacky, Atletika  ch/d,  55/17
 19. Zmluva -MVSR a CVČ Malacky, Hádzaná ch,d 52/17
 20. Zmluva – MVSR a CVČ Malacky, Pytagoriáda 48/17
 21. Zmluva – MVSR a CVČ Malacky, FO 47/17
 22. Zmluva – MVSR a CVČ Malacky,  CHO 46/17
 23. Zmluva- SZTP  a CVČ Malacky, 27/17
 24. Zmluva – AC HOC a CVČ – plaváreň, 34/17
 25. Zmluva – MVSR a CVČ – športové súťaže, 29/17
 26. Zmluva – MVSR a CVČ – predmetové olympiády, 28//17
 27. Zmluva – MCSS Malacky a CVČ, strava 21/17
 28. Zmluva – MVSR a CVČ Malacky, O NJ 7/17
 29. Zmluva-MVSR a CVČ Malacky, O Š.M. 6/17
 30. Zmluva-MVSR a CVČ Malacky, O MO 4/17
 31. Zmluva- MVSR a CVČ Malacky, O AJ 3/17