12. ročník Zúbkove pramene

Počas piatkového dopoludnia,   31. 3.,  sa v  Centre voľného času konal 12. ročník súťaže v prednese poézie a prózy – Zúbkove pramene. Do súťaže postúpilo zo školských a obvodných kôl 32 súťažiacich.
Odbornú porotu tvorili : PaedDr. Jana Pagáčová, Mgr. Mária Schlosserová, Alfréd Swan.