Elektrická gitara

Oddelenie Hudobno-tanečné

Vedúci krúžku - Ing. Zuzana Lednárová

 

ZŠ - 5 €/mesiac, 10 €/mesiac ( trvalý pobyt v obciach, ktoré neprispievajú na záujmovú činnosť)

 

Stredná škola - 8 €/mesiac ( po predložení potvrdenia o návšteve strednej , alebo vysokej školy)

Počet hodín týždenne: 2