Zmluvy a dohody –  2018

 1. Zmluva – OÚB, odbor školstva, Atletika, 54/18 
 2. Zmluva -OÚB, odbor školstva, Hádzaná, 48/18
 3. Zmluva MVSR a CVČ, FO, 43/18
 4. Zmluva MVSR a CVČ, CHO, 42/18
 5. Dohoda AČ – UPSV a CVČ, 31/18/1
 6. Zmluva – MCSS a CVČ, Stravovanie -prázd. 36/18
 7. Zmluva – MVSR, OÚ Bratislava a CVČ, Športové súťaže, 35/18
 8. Zmluva – MVSR, OÚ Bratislava a CVČ, GO, Bio,DO, 29/18
 9. Zmluva – MVSR a CVČ, Pytagoriáda, H.K., MO, 13/18
 10. Zmluva – MVSR a CVČ, OAJ, 12/18
 11. Zmluva – MVSR a CVČ, ONJ, 8/18
 12. Zmluva – MVSR a CVČ, Š. Maťko, 7/18