Európa v škole 2014

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

SLOVENSKÝ JAZYK
OCENENÉ PRÁCE

I. kategória

Filip Glajšek, Záhorská Ves, V Európe má každý suseda (postup)

II. kategória

Sára Ráčková, Štúrova, Malacky, Pomóóóc, na dovolenku nie (postup)

III. kategória

Dorota Čermáková, SpŠ sv F. Assiského, Ma. Jeden týždeň X- žiačky... (postup)
Kristína Slámová, Zohor Darček od bociana? cena CVČ

NEMECKÝ JAZYK
OCENENÉ PRÁCE

II. kategória

Adam Šodek, Vysoká pri Morave, Moja rodinná dovolenka (postup)
III. kategória

Ondrej Jozef Smrek, Zohor, Mein Traum ... (postup)

ANGLICKÝ JAZYK
OCENENÉ PRÁCE

II. kategória

Barbora Jenisová, kpt. J. Nálepku, Stupava, The Canary Islands (postup)

III. kategória

Monika Konyáriková, Sološnica, A little dirty plan for... (postup)

MULTIMEDIÁLNE RÁCE
OCENENÉ PRÁCE

I. kategória

Stanislav Nechala, Záhorská Ves, Česko náš sused (postup)

Kolektívna práca:

Kolektív žiakov 4. A ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky Emma´s House (postup)

II. kategória

Miriam Juríčková, Gymnázium Malacky, Zabudnutý ostrov (postup)

Kolektívna práca:

Kolektív žiakov 5. B ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky Dobrodružná dovolenka (postup)

III. kategória

Mária Dobrovodská, SpŠ sv F. Assiského, Mal. Nový začiatok (postup)
Peter Medrický, Gymnázium Ul. 1. mája, cena CVČ

Kolektívna práca:
M. Šteflíková, B. Krasová, Gymnázium, Ul. 1. Mája,
A. Ballóová, S. Kožuchová, IV. O Malacky, Vianoce u Georgovcov (postup)

VÝTVARNÉ PRÁCE ŽIAKOV ZŠ
OCENENÉ PRÁCE

I. kategória

Simona Dvoranová, Spojená škola sv. F. Assiského, Ma. Niekedy je doma veselo... (postup)
Andrejka Andreutti, Dr. J. Dérera, Malacky cena CVČ

Kolektívna práca :
S. Mlynarovičová a E. Petríková, ZŠ Rohožník Na návšteve... (postup)

II. kategória

Pavlína Kočišová, Záhorská Ves, Počítačová škola budúcnosti (postup)

Kolektívna práca žiakov:
E. Toráč, A. Danielová, K. Toráčová, Záhorská Ves Škola budúcnosti (postup)

III. kategória

Sofia Mandelíková, Dr. J. Dérera, Malacky, Rodina potrebuje čas (postup)

Kolektívna práca žiakov:
N. Holešová a H. Kašubová, Dr. J. Dérera, Malacky Moji rodičia stále pracujú. (postup)