Šarkaniáda

Šarkaniáda

Slnečná Šarkaniáda

Šarkaniáda je typickým jesenným podujatím, na ktoré sa deti tešia každý rok. Tento rok ju Cvečko zorganizovalo v prvú, slnkom prežiarenú, októbrovú nedeľu.

     Tohtoročnej Šarkaniády sa zúčastnilo vyše 40 pretekárov. Každý z nich si so sebou doviedol tím povzbudzovačov, pomáhačov a poradcov. Všetci sa pokúšali dostať svojho draka do výšky. Veľká pochvala patrí všetkým pretekárom. Mnohí napriek občasným neúspechom opakovali a zdokonaľovali svoje pokusy o udržanie svojho „zverenca“ vo vzduchu. Malí umelci sa zapojili i do súťaže o naj – vyrobeného šarkana.

 

Tí najlepší boli ocenení peknými cenami,  nikto však neodišiel naprázdno. Všetci súťažiaci dostali diplom a sladkého medovníkového draka.

Poďakovanie za vynikajúcu technickú spoluprácu patrí p. Glembusovi – Mysterysound a za poskytnutie priestoru p. MUDr. Michalíkovej.