Zázraky z odpadu a príroda okolo nás

Zázraky z odpadu a Príroda okolo nás

Centrum voľného času v Malackách zorganizovalo 6. ročník súťaže Zázraky z odpadu.
Súťaž bola zameraná na vytváranie umeleckých dielok s využitím odpadového materiálu. 
Deti MŠ, ZŠ a ŠKD z okresu Malacky horlivo vymýšľali a tvorili, o čom sme sa presvedčili pri návšteve výstavy. 
Ďalej ste si mohli pozrieť výstavu výtvarných prác žiakov základných a materských škôl k príležitosti Dňa Zeme s názvom - Príroda okolo nás. Oceneným žiakom a kolektívom gratulujeme.