Zúbkove pramene

Zúbkove pramene 2014

Okresné kolo Zúbkových prameňov sa konalo v CVČ 2.4.2014. Do okresného kola postúpilo z troch obvodov 32 súťažiacich. Odbornú porotu tvorili: predseda PaedDR.J. Pagáčová, Mgr. Mária Schlosserová a Mgr. A. Swan.
Výsledky 9. ročníka : 
Poézia
1. I. Karolína Králová, MCK Malacky
2. I. Sofia Ruth Tóthová, ZŠ Dr. J. Dérera, Malacky
3. I. Lenka Ježeková,SpŠ sv. F. Assiského, Malacky

Próza
1. I. Stella Stupňanová,MCK Malacky
2. I. Tomáš Kapryš,SpŠ sv. F. Assiského, Malacky
3. I. Jakub Škápik, ZŠ Rohožník

Poézia
1. II. Timotej Kotrla, ZUŠ Malacky
2. II. Jakub Klas,ZŠ Láb
3. II. Mikuláš Zelenák, ZŠ Stupava
Próza
1. II. Svetlana Martinková, ZŠ Zohor
2. II. Samuel Ščepka, ZŠ Sološnica
3. II. Mária Hušková, SpŠ sv. F. Assiského, Malacky
3. II. Ema Antičová, ZUŠ Malacky
Poézia
1. III. Miriam Siváková,SpŠ sv. F. Assiského, Malacky
2. III. Emma Hubeková, ZŠ Zohor
3. III. Erik Hupka, ZŠ Závod
Próza
1. III. Mária Dobrovodská, SpŠ sv. F. Assiského, Malacky
2. III. Adriána Dunárová, ZUŠ Malacky
2. III. Miriam Baumanová, ZUŠ Malacky
3. III. Martina Žembová, ZŠ Rohožník