Ako sa ilustruje kniha

 

Ďalšie podujatie venované mesiacu knihy.  Ako vznikajú ilustrácie kníh sme sa spolu s deťmi zo ZŠ Dr. J. Dérera dozvedieť od pána Mgr. art. Makara, Art.D, ktorý nás zoznámil s tvorbou známych ilustrátorov detských kníh,  Martinom Benkom a Ľudovítom Fullom.