Faktúry

Faktúry 2019

Faktúra č. Dátum prijatia faktúry Dodávateľ Predmet fakturácie  Suma s DPH 1 3.1.2019 T-Com Pevná sieť  56,09 € 2 4.1.2019 Berendseh Rohože  40,63 € 3 4.1.2019 AQUA Pro Prenájom  180,00 € 4 4.1.2019 Pow-en Elekt., SMP  34,79 € 5 4.1.2019 T-Com Mobilná sieť  25,88 € 6...

Faktúry 2018

Faktúra č. Dátum prijatia faktúry Dodávateľ Predmet fakturácie  Suma s DPH 1 4.1.2018 Pow-en El.energia-SMP  53,56 € 2 5.1.2018 AQUA Pro Prenájom coolbaru  180,00 € 3 11.1.2018 Pow-en El.energia - záloha  134,93 € 4 11.1.2018 K-Tech farby, záloha dát, inštalacia Win...

Faktúry 2017

Prijatá fakt.č: 1 – 3. január 2017 Prenájom – Aqua Pro, s.r.o. Číslo : 1 Suma s DPH: 180 Eur Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o. Prijatá fakt.č: 2 – 9. január 2017 El. en. CVČ – Pow-en Číslo : 2 Suma s DPH: 151,70 Eur Dodavateľ: Pow-en Prijatá fakt.č: 3 – 9. január 2017 El....

Faktúry 2016

Prijatá fakt.č: 1 – 7. január 2016 Prenájom – Aqua Pro, s.r.o.  Číslo : 1 Suma s DPH: 180 Eur Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o. Prijatá fakt. č. 2 - 7. január 2016 Energie - Pow-en-SMP  Číslo : 2 Suma s DPH: 49,42 Eur Dodavateľ: Pow-en SMP Prijatá fakt. č. 3 - 7. január...

Faktúry 2015

Prijatá fakt.č: 1 - 5. január 2015 Prenájom - Aqua Pro, s.r.o.  Číslo : 1 Suma s DPH: 180 Eur Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o. Prijatá fakt.č: 2 - 5. január 2015 Teplo - Termming a.s.  Číslo : 2 Suma s DPH: 1142.59 Eur Dodavateľ: Termming a.s. Prijatá fakt.č: 3 - 5. január...

Faktúry 2014

Prijatá fakt.č: 1 - 3. január 2014 Plyn - SPP, a.s.  Číslo : 1 Suma s DPH: 108 Eur Dodavateľ: SPP, a.s. Prijatá fakt.č: 2 - 7. január 2014 Voda - Aqua Pro, s.r.o.  Číslo : 2 Suma s DPH: 180 Eur Dodavateľ: Aqua Pro, s.r.o. Prijatá fakt.č: 3 - 9. január 2014 Preventívna...

Faktúry 2013

Prijatá fakt.č: - 3. január 2013 Kniha faktúr 13b Prijatá fakt.č: - 2. január 2013 Kniha faktúr 13a Prijatá fakt.č: - 1. január 2013 Kniha faktúr 13

Faktúry 2012

Prijatá fakt.č: - 30. november 2012 30.11.2012-1 Prijatá fakt.č: - 30. november 2012 30.11.2012-2 Prijatá fakt.č: - 30. november 2012 30.11.2012-3 Prijatá fakt.č: - 30. november 2012 30.11.2012-4 Prijatá fakt.č: - 18. október 2012 kniha dodavatelskych faktur1 Prijatá...

Faktúry 2011

Energie Prijatá fakt.č: - 4. máj 2011 Stravné lístky Prijatá fakt.č: - 14. november 2011 VASA Slovensko Vystavená fakt.č: – 7. apríl 2011 MESTO Vystavená fakt.č: – 7. apríl 2011 MAGNA Vystavená fakt.č: – 7. apríl 2011 Taraba Vystavená fakt.č: - 7. apríl 2011 MAGNA1...

Objednávky

Objednávky 2018

Objednávka č. Dátum Dodávateľ Predmet objednávky  Suma s DPH 1/18 4.1.2018 KTECH Farby, záloha dát,Inšt. Windows  243,00 € 1/2/18 11.1.2018 RVC Seminár  29,00 € 1/3/18 11.1.2018 RVC Seminár  29,00 € 1/4/18 11.1.2018 RVC Seminár  29,00 € 2/18 12.1.2018 Junior Ceny-OK...

Objednávky 2017

Objednávka č. Dátum Dodávateľ Predmet objednávky  Suma s DPH 1/17 13.1.2017 ZVAS SYS Farby  90,80 € 2/17 13.1.2017 RVC Senica Publikácia  29,80 € 3/17 23.1.2017 RVC Senica Seminár 6.2.  29,00 € 5/17 23.1.2017 IVeS Školenie apl. Progr.  105,00 € 5/1/17 23.1.2017 DEMI...

Objednávky 2016

Objednávka č. Dátum Dodávateľ Predmet objednávky  Suma s DPH 1/16 13.1.2016 Autora Mzdárske zákony  9,90 € 2/16 19.1.2016 RVC-Senica Seminár-Finančná kontrola  58,00 € 3/16 22.1.2016 MsCSS Obedy pre úč. JP 4/16 22.1.2016 LB Design Poháre, medaily  150,00 € 5/16...

Objednávky 2015

Objednávka č. Dátum Dodávateľ Predmet objednávky  Suma s DPH 1.15 13.1.2015 Ares Spevník-Slávik  5,00 € 2.15 20.1.2015 Gasing Sláviček-skúška  33,00 € 3.15 20.1.2015 LB Design Ceny  147,40 € 4.15 20.12015 RVC Seminár  28,00 € 5.15 22.1.2015 Vaša Slovensko Gastrolístky...

Objednávky 2014

Objednávka č. Dátum Dodávateľ Predmet objednávky  Suma s DPH 1/14 9.1.2014 Luka Team Preventívna prehliadka  80,00 € 2/14 15.1.2014 ŠJ pri ZŠ Studienka Obedy, OK AJ  20,71 € 3/14 20.1.2015 Ares Spevník - Slávik Slov 2014  5,00 € 4/14 20.1.2014 Pajoma Toal. Papier,...

Objednávky 2013

12. august 2015 Kniha Objednávok 2013 35/1 12. august 2015 Kniha Objednávok 2013 35/2 12. august 2015 Kniha Objednávok 2013 35/3 12. august 2015 Kniha Objednávok 2014 36/1 12. august 2015 Kniha Objednávok 2014 36/2 12. august 2015 Kniha Objednávok 2014 36/3...

Objednávky 2012

Objednávka - 13. január 2012 1 kniha objednávok 2012  Objednávka - 13. júl 2012 3 kniha objednávok 2012 Objednávka - 2. október 2012 4 kniha objednávok 2012 Objednávka - 20. december 2012 5 kniha objednávok 2012

Objednávky 2011

Prijatá fakt.č: - 7. november 2011 2 kniha objednávok 2011 Prijatá fakt.č: - 14. január 2011 1 kniha objednávok 2011

Rozpočty

Rozpočty 2018

Schválená zmena rozpočtu na rok 2018 Rozpočet na rok 2018 - 162/17

Rozpočty 2017

1. Rozpis ukazovateľov rozpočtu 2017 2. Rozpočet 2017-2019 3. Rozpočtové opatrenia na rok 2017

Rozpočty 2016

Rozpočet 2016, 17.12. 2015 Rozpis rozpočtu - zmena, 7. 4. 2016  Rozpočtové opatrenia na rok 2016 Rozpočet - zmena 249, 9.12.16     Rozpočet-zmena 251,  30.12.16                                                                                                   ...

Rozpočty 2015

Rozpočet - 22.december 2015 Rozpočet - 30. jún 2015 1/5 Rozpočet - 30. jún 2015 2/5 Rozpočet - 30. jún 2015 3/5 Rozpočet - 30. jún 2015 4/5 Rozpočet - 30. jún 2015 5/5

Rozpočty 2014

Rozpočet - 10. január 2014  Rozpočet - 10. január 2014  Rozpočet - 23. jún 2014 Rozpočet - 23. jún 2014

Rozpočty 2013

Prijatá fakt.č: - 23. september 2013 Rozpis rozpočtu Prijatá fakt.č: - 23. september 2013 Rozpis rozpočtu1

Rozpočty 2012

Prijatá fakt.č: - 12. december 2012 Rozpočet na rok 2013 Prijatá fakt.č: - 23. január 2012 Rozpocet 1 Prijatá fakt.č: - 23. január 2012 Rozpocet 2 Prijatá fakt.č: - 23. január 2012 Rozpocet 3

Zmluvy

Zmluvy 2019

Zmluva - MVSR,Okresný úrad v Bratislave, KK Atletika, 67/19 Zmluva - MVSR, odbor školstva a CVČ, Slávik Slovenska, 60/19Zmluva - MVSR, odbor školstva a CVČ, Na bicykli bezpečne, 59/19Zmluva -MVSR, odbor školstva a  CVČ, atletika, 51/19 Dohoda- UPSVAR a CVČ 30/19ZTP...

Zmluvy 2018

Zmluva - MVSR, OÚB, odbor školstva a CVČ Malacky,Dejepis, 15/19 Zmluva - MVSR, OÚB, odbor školstva a CVČ Malacky,Volejbal d, 10/19 Zmluva - Slovenská asoc. na školách, Vybíjaná ml. ž., 126/18 Zmluva - MVSR a CVČ, Basketbal, 118/18 Zmluva - Brat. šachový zväz a CVČ,...

Zmluvy 2017

Zmluva o dielo - CVČ a Stroj. BA, 165/17 Zmluva - CVČ a SZTP, 160/17 Zmluva - Úrad práce a CVČ,139/17/1 Zmluva- MCKMalacky a CVČ, 151/17 Zmluva - Aj Biesiková, 143/17 Zmluva - MVSR a CVČ, olympiády 138/17 Zmluva - BŠZ a CVČ, GPX- šach 128/17 Zmluva-BŠZ a CVČ, šachový...

Zmluvy 2016

1. CVČ - Slovenský zväz telesne postihnutých: Zmluva o poskytnutá služieb, 15.1. 2016 2. Ms CSS Malacky - CVČ : Zmluva o poskytnutí služieb, 20.1. 2016 3. AD HOC Malacky - CVČ : Zmluva o poskytnutí služieb ,30.1. 2016 4. AD HOC Malacky - CVČ: Zmluva o poskytnutí...

Zmluvy 2015

21. september 2015 Zmluva o poskytovaní služieb Cvč - Ivaks s.r.o. 26. august 2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja 37/1 26. august 2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja 37/2 26. august 2015 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu...

Zmluvy 2014

Prijatá fakt.č: 16/1 - 29. december 2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO - LUKA TEAM s.r.o. Prijatá fakt.č: 16/2 - 29. december 2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO - LUKA TEAM s.r.o. Prijatá fakt.č: 17/1 - 19. december 2014 Zmluva o...

Zmluvy 2013

Zmluva - 27. december 2013 1 Zmluva o poskytnutí služieb - AD HOC Malina Zmluva - 27. december 2013 2 Zmluva o poskytnutí služieb - AD HOC Malina Zmluva - 28. november 2013 1Dohoda č. 15 Zmluva - 28. november 2013 2Dohoda č.15 Zmluva - 28. november 2013 3Dohoda č.15...

Zmluvy 2012

Prijatá fakt.č: - 19. december 2012 zmluva o poskytovani sluzieb_19.12.12 Prijatá fakt.č: - 19. december 2012 zmluva o poskytovani sluzieb_19.12.12_2 Vystavená fakt.č: - 10. december 2012 Zmluva volkswagen1 Prijatá fakt.č: - 10. december 2012 Zmluva volkswagen3...

Zmluvy 2011

Prijatá fakt.č: - 14. november 2011 Darovacia zmluva 1 Prijatá fakt.č: - 14. november 2011 Darovacia zmluva 2 Prijatá fakt.č: - 1. január 2011 Školská športová súťaž 1 Prijatá fakt.č: - 1. január 2011 Nájomná zmluva ZTP Vystavená fakt.č: - 1. január...

Verejné obstarávanie

Ostatné dokumenty

Pokračovaním prezerania obsahu našej web stránky súhlasíte s použitím cookies. viac informácií

Na stránke www.skinpoint.sk používame cookies na zvýšenie funkčnosti a zlepšenie výkonnosti našich web stránok, aby sme vytvorili lepší zážitok pre našich návštevníkov. Ak pokračujete v prehliadaní obsahu našej web stránky bez zmeny v nastavení cookies, alebo ste klikli na Akceptujte, tak súhlasíte s ich použitím.

Zavrieť