Dňa 12.2.2011 sa vo Veľkých Levároch zišlo 70 GPX-sových a 16 OPEN-ových šachistov. Po krátkom zdržaní sa turnaj rozbehol závratnou rýchlosťou. Už 14:00 hodine sme poznali víťazov. Bolo za nami 9 kôl úporných bojov v tempe 2×15 minút na partiu. Z malackých CVČ odchovancov boli najúspešnejší: 1. miesto – kat. D8, Adriana Vozárová, 1. miesto – kat. CH8, Roman Veltschmitd. Poďakovanie za pekné a hlavne úspešné podujatie patrí všetkým rodičom, trénerom a organizačným pracovníkom. Veľa zdaru Vám praje M. Hruboš a T. Chabada

Fotogaléria