OZNAM

Vzhľadom na aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a MŠVVaŠ SR sa od 1. 10. 2020 neotvárajú krúžky: gymnastika pre deti MŠ a ZŚ, šporťáčik, tanečná rytmika, FS Macejko a strelecký krúžok. O dodatočnom otvorení týchto krúžkov vás budeme informovať. V...

Vzdelávacie poukazy – do 30. 9. 2020

Milí cvečkári, vzdelávacie poukazy môžete odovzdať na záujmovú činnosť do CVČ až do 30. 9. 2020. Deti, ktoré odovzdajú vzdelávací poukaz do CVČ, budú oslobodené od 1 mesačného poplatku za každý polrok.

VZDELÁVACIE POUKAZY

Centrum voľného času je prijímateľom vzdelávacích poukazov. Deti, ktoré odovzdajú vzdelávací poukaz do CVČ do 28. 9. 2020, budú oslobodené od 1 mesačného poplatku za každý polrok. vzdelávacie poukazy