Keďže epidemiologická situácia nám nedovoľuje byť s vami osobne, ponúkame vám možnosť pracovať s nami v záujmových krúžkoch formou inštruktážnych videí a online výučby (podľa možností) od polovice októbra. Zatiaľ bez poplatku. Sledujte priebežne svoj email a našu fb stránku. Krátke inštruktážne videá rôznych krúžkov ponúknuté na fb môžu využiť všetci naši cvečkári 🙂 Krúžky, ktoré momentálne nie je možné technicky zabezpečiť: strelecký, lukostreľba, anglický jazyk v materských školách, slovenčina pre cudzincov, fotoateliér, letecký modelár, FS Macejko – najmenšie deti. Vaše Cvečko.