Centrum voľného času v Malackách pripravilo 6 turnusov denných táborov pre deti 1. – 4. ročníka ZŠ.

Jedno dieťa sa môže zúčastniť maximálne 2 turnusov.

Konanie táborov je podmienené aktuálnou epidemiologickou situáciou.

Prihlasovanie do táborov sa koná OSOBNE v CVČ od 12. 5. 2021 v čase od 8.00-16.00 h. Prineste si vyplnenú prihlášku a peniaze na úhradu poplatku v hotovosti.

PRIHLÁŠKA: prihlaska tabor

POKYNY PRE RODIČOV:  pokyny pre rodičov

Pri nástupe do tábora rodič prinesie vyplnené 2 tlačivá: 1. VYHLÁSENIE O ZDRAVOTNOM STAVE: vyhlásenie o zdravotnom stave

2. VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI: vyhlásenie o bezinfekčnosti

prehľad denných táborov: PLAGáT