Na základe stanoviska RÚVZ v Bratislave k našim táborom je požadované  PREHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI PODPÍSANÉ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM.
Sledujte priebežne aktuálne pokyny na našom fb a stránke.