Súťaž v speve 12. marca 2015 – výsledky

I. kategória:

1. Tomáš Kapryš

2. Ema Antičová a Silvia Oravcová

3. Viktória Bauer

II. kategória:

1. Lenka Havlíková

2. Adam Kopecký

3. Martin Schnitzer

Fotogaléria