Počas letných prázdnin Centrum voľného času  pripravuje pre deti  štyri turnusy prímestských táborov.
Program táborov: