Anglický jazyk – pokročilí

Spoločensko - vedný odbor

Zameranie

Tento krúžok je zameraný na rozšírenie znalostí v anglickom jazyku.

Cena krúžku

  • 6 €/mesiac pre ZŠ deti z Malaciek a obcí, ktoré sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky (zoznam miest).
  • 12 €/mesiac pre ZŠ deti z obcí, ktoré nie sú prispievateľom poplatkov mestu Malacky
  • 8 €/mesiac pre študentov SŠ, OU, VŠ po predložení potvrdenia o návšteve školy
  • 13 €/mesiac (dospelý)

Rozvrh hodín

  • Pondelok, 17:15 -

Miesto konania

CVČ Malacky