Dôležitý oznam k táborom

Na základe dnešného rozhodnutia vlády, Úrad verejného zdravotníctva posúva vek dieťaťa, u ktorého je potrebný PCR test na hromadné podujatia a tábory, z 10 na 12 rokov veku dieťaťa. Platnosť začína pondelkom 26. 7. 2021. To znamená, že žiadne dieťa, ktoré je...

LETNÉ TÁBORY 2021

V tomto školskom roku sme pre deti prvého stupňa ZŠ pripravili 6 turnusov denných táborov. Program jednotlivých turnusov: 1. turnus Prázdninové potešenie 2. turnus Modrá planéta 3. turnus S T A R S 4. turnus Týždeň s umením 5. turnus Hurá leto 6. turnus Veselé...

Denné tábory 2021 – pokyny pre rodičov

Potvrdenia a dokumenty, ktoré odovzdáte pri nástupe do tábora Prefotená kartička poistenca /dieťaťa/. Prehlásenie o bezinfekčnosti v súlade s § 4 , vyhl. Č. 526/2007 Zb – vyplnené a podpísané zákonným zástupcom. Odovzdáte pri nástupe na každý turnus. Prehlásenie...