Debatný klub – pre 8. – 9. ročník ZŠ a SŠ

Esteticko - vedný odbor

Zameranie

Chceš vedieť vystupovať pred druhými? Vyjadriť a obhájiť svoj názor tou správnou formou? Správne argumentovať?
Chceš byť právnik či manažér? Človek, ktorý vie vypočuť iných, ale aj iných tým správnym spôsobom presvedčiť?
Potom neváhaj, a prihlás sa na debaťák do CVEČKA, pretože toto všetko sa tu naučíš. Budeš debatovať  so svojimi rovesníkmi o problémoch a témach, ktoré sa ťa zaujímajú a týkajú sa každodenného života v spoločnosti. Naučíš sa správne tvoriť a používať argumenty a získaš rétorické zručnosti. Naučíš sa prezentovať názory a vyjadrovať ich pred druhými, ale aj rozvíjať neverbálnu komunikáciu v rečníckom štýle. Debaťák je zameraný pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a stredoškolákov.

Vedúci krúžku

Mgr. Zuzana Pucherová, PhD.

Cena krúžku

    Rozvrh hodín

    • , -

    Miesto konania

    CVČ Malacky