Futbal – v spolupráci s SK Žolík

Športový odbor

Zameranie

Práca s loptou. Rozvíjať vytrvalosť a pohyb detí.

V poplatku nie sú zahrnuté náklady ŠK Žolík.

Vedúci krúžku

Mgr. Lorinczi

Cena krúžku

    Rozvrh hodín

    Miesto konania

    Gymnázium Malacky

    Miesto konania

    Zámocký park