Macejko – folklórny súbor

Hudobno - tanečný odbor

Zameranie

Zameranie krúžku je na ľudové tance, detské hry zo Záhoria, ale i iných regiónov Slovenska. Krúžky sú odstupňované podľa veku dieťaťa.

Vedúci krúžku

Andrea Adamovičová, p. Jankovičová, p. Bucková, p. Ingrid Šrámková

Cena krúžku

    Rozvrh hodín

    Miesto konania

    CVČ Malacky