Moderný tanec

Hudobno - tanečný odbor

Zameranie

Tanec je veľmi obľúbená forma vyjadrenia sa mladých ľudí.

Pohyb a radosť z tanca, rozvoj kondície, pohybovej koordinácie, muzikality. To všetko čaká na deti v našom krúžku.

Naučia sa tancovať viacero tanečných štýlov a nacvičia rôzne choreografie.

Tešíme sa aj na chlapcov!

Cena krúžku

    Rozvrh hodín

    Miesto konania

    CVČ Malacky