Šach

Športový odbor

Zameranie

Prináša potešenie a zábavu pre deti. Rozvíja logické myslenie a stratégiu.

Vedúci krúžku

Mgr. Hruboš

Cena krúžku

    Rozvrh hodín

    Miesto konania

    CVČ Malacky