Centrum voľného času pripravilo pre MŠ a ZŠ ďalší ročník výtvarnej súťaže s jesennou tematikou – Zlatá jeseň 2012. Do súťaže bolo zaslaných 373 prác z MŠ a ZŠ okresu Malacky, ocenených bolo 20.
Riaditeľstvo CVČ gratuluje oceneným žiakom a všetkým zúčastneným praje veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Fotogaléria