Výtvarný krúžok pre žiakov ZŠ

Esteticko - vedný odbor

Zameranie

Výtvarný krúžok je zameraný na kreatívnu tvorbu prostredníctvom rôznych výtvarných techník. Deti budú maľovať, tvoriť z hliny, maľovať na kamene, vyrábať rôzne dielka z rôznych materiálov.

Vedúci krúžku

Soňa Kučerová

Cena krúžku

    Rozvrh hodín

    Miesto konania

    CVČ Malacky